GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROSANI

Structuri

Structura de pe strada  Constructorul Nr.14 funcționează într-o clădire nouă, dată în folosință în anul școlar 2011-2012 și are 9 săli de clasă, un dormitor separat (step by step), 4 grupuri sanitare pentru copii, 3 grupuri sanitare pentru personal, birouri (contabilitate, administrator, director), bibliotecă, vestiare, sală de mese, bucătărie, izolator, sală pentru lapte și corn, grup sanitar pentru copiii cu dizabilități, spațiu de joacă în aer liber.

Încălzirea se face de la centrala pe gaz și alternativ, de la reteaua de termoficare a orașului.

Locația este autorizată din punct de vedere sanitar.

Sunt înscriși 123 de copii, împărțiți în 6 grupe de program prelungit și 67 copii la 3 grupe de program normal.

Unitatea cu personalitate juridică de pe strada Carpați nr.3, funcționează într-o clădire veche din anul 1950 (fostul spital de copii). Există 5 săli de grupă cu dublă funcționalitate ( clasă-dormitor) sălile de mese sunt organizate în oficii, există bucătărie, cămară, 3 grupuri sanitare, spălătorie, izolator, sală lapte și corn, spații de depozitare materiale didactice, cabinet metodic, 2 birouri, sală de spectacole, curte de joacă.

Sunt înscriși 130 de copii, împărțiți în 5 grupe de program prelungit .

Structura de pe strada  Aviatorilor  nr.3, funcționează într-o clădire din anul 1970 și este compartimentată corespunzător cerințelor actului educațional și regimului de viață al copiilor. Are 8 săli de grupă 2 vestiare, 5 dormitoare,sală de mese cu circuit funcțional, grup sanitar la fiecare etaj, spații de depozitare materiale didactice, cabinet metodic, 2 birouri, izolator, sală pentru lapte și corn, spălătorie, curte de joacă.

La această clădire sunt necesare importante lucrări de reparații la acoperiș, subsol, împrejmuire.

Încălzirea se face de la centrala pe gaz și alternativ, de la rețeaua de termoficare a orașului.

Locația este autorizată din punct de vedere sanitar.

Sunt înscriși 120 de copii în 5 grupe de program prelungit și71 de copii în 3 grupe de program normal.

Între grupele existente două grupe sunt ale alternativei educaționale Step by Step. La structura Grădinița PP.+PN.Nr.1 o grupă, educatoare Durla Mirela si  Ion Crina  ,iar la structura Grădinița PP.+PN.Nr.2 o grupă educatoare Gheocea Ionela și Bugiulescu Andreea.

Climatul organizației este unul stimulativ, de toleranță și cooperare, dinamic și inovator, incluziv.

Valorile dominante ce caracterizează membrii sunt: responsabilitatea, cooperarea, generozitatea, munca în echipă, încrederea și respectul față de copil și de familia acestuia, devotamentul, libertatea de exprimare, receptivitatea și creativitatea, chiar dacă mai apar uneori manifestări de conservatorism sau automulțumire.